2012 Volume 2 Nr. 1

2012 VOLUME 2 NUMBER 1    

From Editors

ARTICLES

THE COMPLETE              ISSUE'S

   FILE

 

01. EMOTIONAL EXPRESSIVITY AND SUBMISSIVE BEHAVEIOR   
Ahmet Akin, Seydi Ahmet Satici, Ahmet Rifat Kayis
   
02. DO WE TRAIN TEACHERS FOR A MORE GENDER-EQUAL SOCIETY? A COMPARATIVE STUDY  
Inan Oner Diktas, Irem Kizilaslan     
03. TEACHING OF MATHEMATICS AT ELEMENTARY LEVEL THROUGH MAKING CONNECTION BETWEEN PREVIOUS KNOWLEDGE IN MATHEMATICS AND ITS USE IN EXISTING SITUATION  
Shahinshah Babar Khan
04. AN INQUIRY INTO EFL TEACHERS' AND LEARNERS' PERSPECTIVES ON CLASSROOM DISCIPLINE  
Pinar Sali     
05. VOICES FROM PRACTITIONERS: WHAT DO ELT TEACHERS EXPECT?  
Sezgi Sarac Suzer    
06. İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  
Neriman Coşkun, Osman Samancı
07. İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE FOTOSENTEZ VE SOLUNUM KONUSUNDA OLUŞAN KAVRAM YANILGILARI  
Tohit Güneş, Nilay Şener Dilek, Meral Hoplan, Oktay Güneş
08. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ YETİLERİ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  
H. Şenay Şen
09. ÖĞRENCİLERİN SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMLARINA DERSHANELERİN ETKİSİ  
Şenay Sezgin Nartgün, Üstün Altundağ, Raşit Özen
10. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEVSİMLER KONUSUNU KAVRAMA DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
Cumhur Türk, Merve Alemdar, Hüseyin Kalkan
11. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞLARI VE MESLEKİ DENEYİMLERİ AÇISINDAN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Hamide Özdemir, Emine Ahmetoğlu
12. İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL DÖNDÜRME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Zeynep İrioğlu, Erhan Ertekin   
13. SOSYAL BİLGİLER VE T.C. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERS KİTAPLARINDAKİ KARAKTERLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Adem Öcal, Recep Polat, Gökhan Arı
14. LİSE ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ALGILARININ BELİRLENMESİ
Gülşah Sezen Vekli, Günay Paliç
15. AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK KARİYERE YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ
Demet Baran, Günay Paliç
16. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I – II DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
M. Handan Güneş, Oktay Güneş, Meral Hoplan
17. TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI
Ahmet Çebi, Tuğba Durmuş
18. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN LABORATUVAR ARAÇ GEREÇLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
Gonca Harman
19. 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE BİRLİKTE ÖĞRENME TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Gökhan Aksoy, Fatih Gürbüz
20. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Deniz Beste Çevik, Mahir Alkan
21. FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 
İsmet Ergin, İbrahim Özcan, Musa Sarı 
22. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Elif Güven, Deniz Beste Çevik

 

 

 

 

Copyright © 2011, WJEIS, All rights reserved.    
SEARCH WJEIS
www.wceis.org
7th World Congress on Educational and Instructional Studies
7'nci Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi

www.icdet.net 27 February/ Şubat 2021 - Turkey
Virtual Presentation-Sanal Sunum
www.iconte.org

 12th International Congress on NewTrends in Education
Eğitimde Yeni yönelimler Kongresi

17 April /Nisan, 2021-
Turkey 
Virtual Presentation- Sanal Sunum

http://www.ijifactor.com
http://www.rootindexing.com
Rootindexing
JOURNAL IMPACT FACTOR
Impact Factor Pl.
free hit counter javascript